Coneixe'ns

Contacte

Pràctiques en empresa

Borsa de Treball

Famílies profesionals

formant professionals des de 1986

INS Santa Eulàlia

ALUMNES HAN CONFIAT

CURSOS DE FP

CONEIXE'NS

L’Institut Santa Eulàlia ofereix a la societat un servei educatiu de qualitat, que permet al nostre alumnat adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar una trajectòria, tant professional com personal, orientada a la seva inserció laboral i l’emprenedoria.

Després de més de 30 anys impartint ensenyaments professionals, l’Institut Santa Eulàlia és un referent en l’oferta de formació professional, ocupacional i contínua, i en la prestació d’altres serveis associats, tals com l’assessorament i reconeixement de l’experiència de les persones treballadores, l’orientació professional i altres serveis a les empreses.

Amb la finalitat de promoure la inserció laboral dels nostres alumnes i a l’hora proveir a les empreses del talent necessari, l’Institut Santa Eulàlia, posa a disposició de les empreses i d’alumnat una borsa de treball i de pràctiques.

v

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ DUAL

L’Institut Santa Eulàlia imparteix, promou i impulsa la modalitat d’ensenyament en formació dual com aposta de futur.

Possibilitar l’obtenció d’un títol de tècnic o tècnic superior de formació professional a través d’un procés d’aprenentatge, que es desenvolupa de forma compartida entre el centre de formació i l’empresa. Facilita la incorporació dels joves i les joves en el mercat laboral, promovent ocupacions de qualitat.

PER A LES EMPRESES

  • Prepara personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en els seus processos i cultura empresarial.
  • Facilita el relleu generacional en l’empresa.
  • És una eina per a la selecció i captació de personal.
  • Fins al 100% de reducció de les quotes empresarials a la seguretat social.

PER A L’ALUMNAT

  • Aprèn en situacions reals de treball, adquirint experiència professional en l’empresa.
  • Rep una retribució econòmica com aprenent, proporcional al temps de treball segons es desenvolupi  l’estada en contracte o beca formativa.
  • Millora l’ocupabilitat.

PER A LA SOCIETAT

  • Persones preparades per a un mercat laboral en constant transformació.
  • Millora la formació de l’alumnat en col·laboració amb les empreses, responent eficaçment a les necessitats d’aquestes.
  • Millora l’ocupabilitat.

Què és el servei d’assessorament i reconeixement?

Servei que té l’ objectiu definir i orientar a la persona interessada en la seva formació acadèmica i professional per aconseguir-ne millorar la qualificació per obtenir finalment un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials.

i

ELS NOSTRES PROGRAMES

ActivaFP ve donant suport i impulsant canvis a metodologies actives d’aula als centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per desenvolupar aprenentatges basats en projectes.

A Orientafp treballem per millorar l’acompanyament i l’orientació del nostre alumnat en les transicions educatives i professionals.

 

El programa InnovaFP cerca l’actualització de coneixements a la formació professional i la cooperació amb les empreses i altres organitzacions, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement.

 

Des de fa més de 15 anys, el Departament d’Educació posa a disposició dels centres, a través d’una convocatòria anual una sèrie d’ajuts per a l’alumnat de formació professional inicial, perquè facin estades formatives a l’estranger.

 

Catskills són els Campionats d’FP de Catalunya, que constitueixen un valuós instrument divulgatiu de la Formació Professional i un mitjà per estimular a estudiants, professorat i empreses.

INS Santa Eulàlia

Contacte

Adreça: Avinguda Santa Eulàlia, 72, 08223 Terrassa

Telèfon: 937 31 40 89

Email: info@santaeulalia.cat

Horari d’obertura: 8.00am – 21.30pm