Tècnic en Instal·lacions de producció de calor

Tècnic en Instal·lacions de producció de calor

Es requereix d’un/a electricista/frigorista, per la posició d’oficial de 1a o d’ajudant (en funció dela vàlua del treballador). En el cas de disposar d’experiència demostrable, les seves funcions seran la de realització delsserveis d’instal·lacions, reparacions...