GS – Administració i finances

GS – Administració i finances

Cicle Formatiu Grau Superior GS – Administració i finances Tècnic/a superior en administració i finances GS – Administració i finances capacita l’alumne/a per organitzar i fer l’administració i gestió de personal, de les operacions economicofinanceres i de...