Cicle Formatiu Grau Superior

GS – Energies renovables

Tècnic o tècnica superior en Energies Renovables

El GS – La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar projectes fotogràfics complets, captar, registrar i tractar imatges en produccions audiovisuals i il•luminar espais escènics en audiovisuals, espectacles i esdeveniments, determinant i controlant la qualitat tècnica, formal i expressiva. Gaudeix de les instal·lacions i la formació de l’Ins Santa Eulàlia. 

Estudis

Sortides laborals

Formació Dual

DURADA DEL Cicle d’energies renovables

Horaris matins de 8.15h-14.30h.

2.000 hores

2 cursos acadèmics

Curs regular

l

1.584 hores

 • en el centre educatiu.

416 hores

 • en el centre de treball (pràctiques no remunerades).

Curs FP Dual

l

1.320 hores

 • en el centre educatiu.

1000-1100 hores

 • en el centre de treball (pràctiques remunerades).

Continguts del cicle

 • Subestacions elèctriques.
 • Telecontrol i automatismes.
 • Prevenció de riscos elèctrics.
 • Configuració d’instal•lacions solars fotovoltaiques.
 • Gestió del muntatge d’instal•lacions solars fotovoltaiques.
 • Gestió del muntatge de parcs eòlics.
 • Operació i manteniment de parcs eòlics.
 • Sistemes elèctrics en centrals.
 • Sistemes d’energies renovables.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Projecte d’energies renovables.
 • Formació en centres de treball.
SORTIDES LABORALS

De què treballaràs?

 •  Tècnic o tècnica de gestió d’operació i manteniment en instal·lacions eòliques.
 •  Responsable de muntatge de parcs eòlics.
 •  Responsable de muntatge d’aerogeneradors.
 •  Especialista muntador d’aerogeneradors.
 •  Especialista en manteniment de parcs eòlics.
 •  Promotor o promotora d’instal·lacions solars.
 •  Projectista d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 •  Responsable de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 •  Responsable d’explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques.
 •  Muntador i operador o muntadora i operadora d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 •  Encarregat o encarregada de muntatge de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.
 •  Encarregat o encarregada de manteniment de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.
 •  Operador i mantenidor o operadora i mantenidora de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. ¡Apunta’t-hi!

Formació Dual

Primer Curs

1r i 2n trimestre

L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió.

3r trimestre

A criteri de l’empresa l’estudiant pot iniciar l’estada amb FCT (màxim 100 hores), una BECA, o també CONTRACTE LABORAL.

A partir de juny

Finalment, pot realitzar 40 hores setmanals a l’empresa.

Segon Curs

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats per afavorir finalment l’estada a l’empresa com a becari o treballador amb contracte laboral. 

FCT

INICI: 3r trimestre (1r curs),
DURADA: entre 383h i 416h.
RETRIBUCIÓ: 0€.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Beca Dual

INICI: 3r trimestre.
DURADA: 1000h aprox.
RETRIBUCIÓ: SMI, proporcional hores.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Contracte en pràctiques

L’empresa podrà establir un contracte laboral amb l’alumne i escollir la modalitat contractual més adient (Contractes formatius, temporals … )

v

Els nostres cursos en Formació Dual

També et pot interessar…

GS – Energies renovables

GS – Energies renovables

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Gestió administrativa

GM – Gestió administrativa

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Manteniment electromecànic

GM – Manteniment electromecànic

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Administració i finances

GS – Administració i finances

GS – Condicionament físic

GS – Condicionament físic

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Mecatrònica industrial

GS – Mecatrònica industrial

GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids