GS – Mecatrònica industrial

GS – Mecatrònica industrial

Cicle Formatiu Grau Superior GS – Mecatrònica industrial Tècnic o tècnica superior en mecatrònica industrial GS – Mecatrònica industrial capacita per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne...
GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

Cicle Formatiu Grau Superior GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids Tècnic o tècnica superior en manteniment d’instal·lacions tèrmiques.  GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids capacita per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les...