Cicle Formatiu Grau Superior

GS – Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

Tècnic o tècnica superior en manteniment d’instal·lacions tèrmiques. 

GS – Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les instal·lacions tèrmiques i de fluids en edificis i processos industrials. Gaudeix de les instal·lacions i la formació de l’Ins Santa Eulàlia. 

Estudis

Sortides laborals

Formació Dual

DURADA DELS ESTUDIS

Horaris tardes de 15h-21.10h.

2.000 hores

2 cursos acadèmics

Curs regular

l

1.617 hores

 • en el centre educatiu.

383 hores

 • en el centre de treball (pràctiques no remunerades).

Curs FP Dual

l

1.320 hores

 • en el centre educatiu.

1000-1100 hores

 • en el centre de treball (pràctiques remunerades).

Continguts del cicle

 • Sistemes Elèctrics i Automàtics.
 • Equips i Instal·lacions Tèrmiques.
 • Processos de Muntatge d’Instal·lacions.
 • Representació Gràfica d’Instal·lacions.
 • Energies Renovables i Eficiència Energètica.
 • Configuració d’Instal·lacions de Climatització, Calefacció i ACS.
 • Configuració d’Instal·lacions Frigorífiques.
 • Configuració d’Instal·lacions de Fluids.
 • Planificació del Muntatge d’Instal·lacions.
 • Projecte d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Formació en Centres de Treball.
SORTIDES LABORALS

De què treballaràs?

 • Delineant projectista d’instal·lacions calorífiques.
 • Delineant projectista d’instal·lacions de climatització i ventilació i extracció.
 • Delineant projectista d’instal·lacions frigorífiques.
 • Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
 • Tècnic o tècnica en planificació de muntatges d’instal·lacions calorífiques.
 • Tècnic o tècnica en planificació de muntatges d’instal·lacions de climatització i ventilació i extracció.
 • Tècnic tècnica en planificació de muntatges d’instal·lacions frigorífiques.
 • Tècnic o tècnica en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

Amb aquesta titulació s’obté directament el certificat acreditatiu per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Formació Dual

Primer Curs

1r i 2n trimestre

L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió.

3r trimestre

A criteri de l’empresa l’estudiant pot iniciar l’estada amb FCT (màxim 100 hores), una BECA, o CONTRACTE LABORAL.

A partir de juny

Pot realitzar 40 hores setmanals a l’empresa.

Segon Curs

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l’estada a l’empresa com a becari o treballador amb contracte laboral.

FCT

INICI: 3r trimestre (1r curs),
DURADA: entre 383h i 416h.
RETRIBUCIÓ: 0€.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Beca Dual

INICI: 3r trimestre.
DURADA: 1000h aprox.
RETRIBUCIÓ: SMI, proporcional hores.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Contracte en pràctiques

L’empresa podrà establir un contracte laboral amb l’alumne i escollir la modalitat contractual més adient (Contractes formatius, temporals … )

v

Els nostres cursos en Formació Dual

També et pot interessar…

GM – Gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

GM – Gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

GS – Energies renovables

GS – Energies renovables

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Gestió administrativa

GM – Gestió administrativa

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Manteniment electromecànic

GM – Manteniment electromecànic

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Administració i finances

GS – Administració i finances

GS – Condicionament físic

GS – Condicionament físic

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Mecatrònica industrial

GS – Mecatrònica industrial

GS – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids