GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

Cicle Formatiu Grau Superior GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids Tècnic o tècnica superior en manteniment d’instal·lacions tèrmiques.  GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids capacita per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les...