Cicle Formatiu Grau MITJÀ

GM – Gestió administrativa

Tècnic/a en gestió administrativa

Amb el GM – Gestió administrativa s’obté la capacitació per exercir activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, i també d’atenció a les persones usuàries, tant en empreses públiques com privades, aplicant-hi la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant-ne la satisfacció dels clients i de les clientes i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. Gaudeix de les instal·lacions i la formació de l’Ins Santa Eulàlia. 

Estudis

Sortides laborals

Formació Dual

DURADA DELS ESTUDIS

Horaris matins de 8.15-14.30h.

2.000 hores

2 cursos acadèmics

Curs regular

l

1.584 hores

 • en el centre educatiu.

416 hores

 • en el centre de treball (pràctiques no remunerades).

Curs FP Dual

l

1.320 hores

 • en el centre educatiu.

1000-1100 hores

 • en el centre de treball (pràctiques remunerades).

Continguts del cicle

 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents.
 • Dinamització grupal.
 • Planificació de l’animació socioesportiva.
 • Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives.
 • Activitats fisicoesportives individuals.
 • Activitats d’oci i temps lliure.
 • Activitats fisicoesportives d’implements.
 • Activitats fisicoesportives d’equip.
 • Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística.
 • Activitats fisicoesportives per a la inclusió social.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Projecte d’ensenyament i animació Socioesportiva.
 • Formació en centres de treball.
SORTIDES LABORALS

De què treballaràs?

 • Auxiliar administratiu/iva.
 • Ajudant d’oficina.
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments.
 • Administratiu/iva comercial.
 • Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal.
 • Auxiliar administratiu/iva de les administracions públiques.
 • Recepcionista.
 • Empleat/ada d’atenció al client.
 • Empleat/ada de tresoreria.
 • Empleat/ada en mitjans de pagament.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir a batxillerat i a grau superior.

Formació Dual

Primer Curs

1r i 2n trimestre

L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió.

3r trimestre

A criteri de l’empresa l’estudiant pot iniciar l’estada amb FCT (màxim 100 hores), una BECA, o CONTRACTE LABORAL.

A partir de juny

Pot realitzar 40 hores setmanals a l’empresa.

Segon Curs

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l’estada a l’empresa com a becari o treballador amb contracte laboral.

FCT

INICI: 3r trimestre (1r curs),
DURADA: entre 383h i 416h.
RETRIBUCIÓ: 0€.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Beca Dual

INICI: 3r trimestre.
DURADA: 1000h aprox.
RETRIBUCIÓ: SMI, proporcional hores.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Contracte en pràctiques

L’empresa podrà establir un contracte laboral amb l’alumne i escollir la modalitat contractual més adient (Contractes formatius, temporals … )

v

Els nostres cursos en Formació Dual

També et pot interessar…

GS – Energies renovables

GS – Energies renovables

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Gestió administrativa

GM – Gestió administrativa

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Manteniment electromecànic

GM – Manteniment electromecànic

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Administració i finances

GS – Administració i finances

GS – Condicionament físic

GS – Condicionament físic

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Mecatrònica industrial

GS – Mecatrònica industrial

GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids