GS – Mecatrònica industrial

GS – Mecatrònica industrial

Cicle Formatiu Grau Superior GS – Mecatrònica industrial Tècnic o tècnica superior en mecatrònica industrial GS – Mecatrònica industrial capacita per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne...
GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

Cicle Formatiu Grau Superior GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids Tècnic o tècnica superior en manteniment d’instal·lacions tèrmiques.  GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids capacita per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les...
GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Cicle Formatiu Grau MITJÀ GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització Tècnic/a en instal·lacions frigorífiques i de climatització GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització capacita per muntar i mantenir instal·lacions calorífiques,...
GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Instal·lacions de producció de calor

Cicle Formatiu Grau MITJÀ GM – Instal·lacions de producció de calor Tècnic/a en instal·lacions de producció de calor (ESPECIALITZACIÓ 2N CURS) GM – Instal·lacions de producció de calor facilita els coneixements necessaris per dur a terme les operacions de...
GM – Manteniment electromecànic

GM – Manteniment electromecànic

Cicle Formatiu Grau MITJÀ GM – Manteniment electromecànic Tècnic o tècnica en manteniment electromecànic GM – Manteniment electromecànic per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i...