GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Instal·lacions de producció de calor

Cicle Formatiu Grau MITJÀ GM – Instal·lacions de producció de calor Tècnic/a en instal·lacions de producció de calor  GM – Instal·lacions de producció de calor proporciona els coneixements necessaris per muntar i mantenir instal•lacions de calefacció,...
GM – Manteniment electromecànic

GM – Manteniment electromecànic

Cicle Formatiu Grau MITJÀ GM – Manteniment electromecànic Tècnic o tècnica en manteniment electromecànic GM – Manteniment electromecànic per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i...
GS – Mecatrònica industrial

GS – Mecatrònica industrial

Cicle Formatiu Grau Superior GS – Mecatrònica industrial Tècnic o tècnica superior en mecatrònica industrial GS – Mecatrònica industrial capacita per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne...
GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

Cicle Formatiu Grau Superior GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids Tècnic o tècnica superior en manteniment d’instal·lacions tèrmiques.  GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids capacita per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les...