Cicle Formatiu Grau MITJÀ

GM – Instal·lacions de producció de calor

Tècnic/a en instal·lacions de producció de calor (ESPECIALITZACIÓ 2N CURS)

GM – Instal·lacions de producció de calor facilita els coneixements necessaris per dur a terme les operacions de muntatge, manteniment i reparació d’instal·lacions de calefacció, aigua, gas, energia solar tèrmica i petrolíferes. Gaudeix de les instal·lacions i la formació de l’Ins Santa Eulàlia. 

Estudis

Sortides laborals

Formació Dual

DURADA DELS ESTUDIS

Horaris matins de 8.15-14.30h primer curs.

Horaris tardes de 15.00-21.10h segon curs.

2.000 hores

2 cursos acadèmics

Curs regular

l

1.617 hores

 • en el centre educatiu.

383 hores

 • en el centre de treball (pràctiques no remunerades).

Curs FP Dual

l

1.320 hores

 • en el centre educatiu.

1000-1100 hores

 • en el centre de treball (pràctiques remunerades).

Continguts del cicle

 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids
  (aigua potable, aigua calenta sanitària, calefacció, calderes, gas, plaques solars
  tèrmiques).
 • Muntatge i manteniment de piscines.

ATENCIÓ: No s’oferta el 1r curs. Aquest cicle s’obté completant el CFGM GM Instal·lacions frigorífiques i de climatització (3anys x 2 títols GM)

SORTIDES LABORALS

De què treballaràs?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir a batxillerat i a grau superior.

 • Instal·lador/a, muntador/a, mantenidor/a i reparador/a de:
  • Instal·lacions calorífiques (calefacció, calderes, aigua calenta sanitària).
  • Instal·lacions solars tèrmiques (panells solars tèrmics).
  • Instal·lacions d’aigua potable i sanejament.
 • Muntatge, posada en servei, manteniment i inspecció d’instal·lacions receptores i
  aparells de gas i combustibles líquids.
 • Tècnic/a en Instal·lacions de Producció de calor.
 • Carnet professional ITE d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (per haver cursat el
  doble grau mitjà FRED + CALOR)
 • Tècnic adaptat en la instal·lació i manteniment de piscines (TITOLACIÓ EXCLUSIVA A
  CATALUNYA).
Formació Dual

Primer Curs

1r i 2n trimestre

L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió.

3r trimestre

A criteri de l’empresa l’estudiant pot iniciar l’estada amb FCT (màxim 100 hores), una BECA, o CONTRACTE LABORAL.

A partir de juny

Pot realitzar 40 hores setmanals a l’empresa.

Segon Curs

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l’estada a l’empresa com a becari o treballador amb contracte laboral.

FCT

INICI: 3r trimestre (1r curs),
DURADA: entre 383h i 416h.
RETRIBUCIÓ: 0€.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Beca Dual

INICI: 3r trimestre.
DURADA: 1000h aprox.
RETRIBUCIÓ: SMI, proporcional hores.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Contracte en pràctiques

L’empresa podrà establir un contracte laboral amb l’alumne i escollir la modalitat contractual més adient (Contractes formatius, temporals … )

v

Els nostres cursos en Formació Dual

També et pot interessar…

GS – Energies renovables

GS – Energies renovables

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Vídeo, discjòquei i so

GS – Mecatrònica industrial

GS – Mecatrònica industrial

GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Instal·lacions tèrmiques i de fluids

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Manteniment electromecànic

GM – Manteniment electromecànic

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GS – Administració i finances

GS – Administració i finances

GM – Gestió administrativa

GM – Gestió administrativa

GS – Condicionament físic

GS – Condicionament físic

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure