Cicle Formatiu Grau Superior

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

Tècnic o tècnica superior sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes, gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient. Gaudeix de les instal·lacions i la formació de l’Ins Santa Eulàlia. 

Estudis

Sortides laborals

Formació Dual

DURADA DELS ESTUDIS

Horaris tardes de 15h-21.10h.

2.000 hores

2 cursos acadèmics

Curs regular

l

1.617 hores

 • en el centre educatiu.

383 hores

 • en el centre de treball (pràctiques no remunerades).

Curs FP Dual

l

1.320 hores

 • en el centre educatiu.

1000-1100 hores

 • en el centre de treball (pràctiques remunerades).

Continguts del cicle

 • Tècniques i processos en instal•lacions elèctriques.
 • Tècniques i processos en instal•lacions domòtiques i automàtiques.
 • Configuració d’instal•lacions elèctriques.
 • Configuració d’instal•lacions domòtiques i automàtiques.
 • Documentació tècnica en instal•lacions elèctriques.
 • Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació.
 • Gestió del muntatge i del manteniment d’instal•lacions elèctriques.
 • Processos en instal•lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions.
 • Sistemes i circuits elèctrics.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats.
 • Formació en centres de treball.
SORTIDES LABORALS

De què treballaràs?

 • Tècnic o tècnica en projectes electrotècnics.
 • Projectista d’instal·lacions d’electrificació de baixa tensió per a habitatges, edificis i locals.
 • Projectista d’instal·lacions d’enllumenat exterior.
 • Projectista de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica de mitja tensió i centres de transformació.
 • Projectista d’instal·lacions d’antenes i de telefonia per a habitatges i edificis.
 • Tècnic o tècnica de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades, xarxes de distribució  i enllumenat exterior.
 • Capatàs o capatassa d’obres en instal·lacions electrotècniques.
 • Cap d’equip d’instal·ladors de baixa tensió per a edificis.
 • Encarregat o encarregada d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Gestor o gestora del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Formació Dual

Primer Curs

1r i 2n trimestre

L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió.

3r trimestre

A criteri de l’empresa l’estudiant pot iniciar l’estada amb FCT (màxim 100 hores), una BECA, o CONTRACTE LABORAL.

A partir de juny

Pot realitzar 40 hores setmanals a l’empresa.

Segon Curs

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l’estada a l’empresa com a becari o treballador amb contracte laboral.

FCT

INICI: 3r trimestre (1r curs),
DURADA: entre 383h i 416h.
RETRIBUCIÓ: 0€.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Beca Dual

INICI: 3r trimestre.
DURADA: 1000h aprox.
RETRIBUCIÓ: SMI, proporcional hores.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Contracte en pràctiques

L’empresa podrà establir un contracte laboral amb l’alumne i escollir la modalitat contractual més adient (Contractes formatius, temporals … )

v

Els nostres cursos en Formació Dual

També et pot interessar…

GM – Gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

GM – Gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

GS – Energies renovables

GS – Energies renovables

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Gestió administrativa

GM – Gestió administrativa

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Manteniment electromecànic

GM – Manteniment electromecànic

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Administració i finances

GS – Administració i finances

GS – Condicionament físic

GS – Condicionament físic

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Mecatrònica industrial

GS – Mecatrònica industrial

GS – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids