Cicle Formatiu Grau Superior

GS – Il·luminació captació i tractament d’imatge

Tècnic/a superior d’Il·luminació captació i tractament d’imatge.

A GS – La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar projectes fotogràfics complets, captar, registrar i tractar imatges en produccions audiovisuals i il•luminar espais escènics en audiovisuals, espectacles i esdeveniments, determinant i controlant la qualitat tècnica, formal i expressiva. Gaudeix de les instal·lacions i la formació de l’Ins Santa Eulàlia. 

Estudis

Sortides laborals

Formació Dual

DURADA DELS ESTUDIS

Horaris matins de 8.15h-14.30h.

2.000 hores

2 cursos acadèmics

Curs regular

l

1.584 hores

 • en el centre educatiu.

416 hores

 • en el centre de treball (pràctiques no remunerades).

Curs FP Dual

l

1.320 hores

 • en el centre educatiu.

1000-1100 hores

 • en el centre de treball (pràctiques remunerades).

Continguts del cicle

 

 • Planificació de càmera en audiovisuals.
 • Presa d’imatge audiovisual.
 • Projectes d’il•luminació.
 • Luminotècnia.
 • Control de la il•luminació.
 • Projectes fotogràfics.
 • Presa fotogràfica.
 • Tractament fotogràfic digital.
 • Processos finals fotogràfics.
 • Enregistrament i edició de reportatges audiovisuals.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa empresarial.
 • Projecte d’il•luminació, captació i tractament d’imatge.
 • Formació en centres de treball.
SORTIDES LABORALS

De què treballaràs?

En l’àmbit de la captació, l’enregistrament d’imatges i la il·luminació en productores de cinema i vídeo i en emissores de televisió, així com en empreses dedicades a la il·luminació de tota classe d’espectacles i esdeveniments i també en empreses dedicades a l’elaboració, generació i tractament digital d’imatges fotogràfiques.

• Operador/a de càmera de cine, vídeo i televisió.
• Ajudant de càmera.
• Reporter/a d’ENG (electronics news gathering).
• Il·luminador/a de televisió.
• Ajudant d’il·luminació.
• Responsable d’il·luminació d’espectacles en viu.
• Luminotècnic/a d’espectacles en viu.
• Tècnic/a de taules de control d’il·luminació en espectacles.
• Fotògraf/a.
• Reporter/a gràfic/a.
• Retocador/a de fotografia digital.
• Supervisor/a de sistemes digitals i vectorials d’imatge.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Formació Dual

Primer Curs

1r i 2n trimestre

L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió.

3r trimestre

A criteri de l’empresa l’estudiant pot iniciar l’estada amb FCT (màxim 100 hores), una BECA, o CONTRACTE LABORAL.

A partir de juny

Pot realitzar 40 hores setmanals a l’empresa.

Segon Curs

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l’estada a l’empresa com a becari o treballador amb contracte laboral.

FCT

INICI: 3r trimestre (1r curs),
DURADA: entre 383h i 416h.
RETRIBUCIÓ: 0€.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Beca Dual

INICI: 3r trimestre.
DURADA: 1000h aprox.
RETRIBUCIÓ: SMI, proporcional hores.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Contracte en pràctiques

L’empresa podrà establir un contracte laboral amb l’alumne i escollir la modalitat contractual més adient (Contractes formatius, temporals … )

v

Els nostres cursos en Formació Dual

També et pot interessar…

GM – Gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

GM – Gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

GS – Energies renovables

GS – Energies renovables

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Gestió administrativa

GM – Gestió administrativa

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Manteniment electromecànic

GM – Manteniment electromecànic

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Administració i finances

GS – Administració i finances

GS – Condicionament físic

GS – Condicionament físic

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Mecatrònica industrial

GS – Mecatrònica industrial

GS – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids