Cicle Formatiu Grau Superior

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

Tècnic/a superior en realització de projectes audiovisuals i espectacles

El GS – La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i supervisar la preparació, la realització i el muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d’espectacles en viu i esdeveniments, coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establerta. Gaudeix de les instal·lacions i la formació de l’Ins Santa Eulàlia. 

Estudis

Sortides laborals

Formació Dual

DURADA DELS ESTUDIS

Horaris tardes de 15h-21.10h.

2.000 hores

2 cursos acadèmics

Curs regular

l

1.584 hores

 • en el centre educatiu.

416 hores

 • en el centre de treball (pràctiques no remunerades).

Curs FP Dual

l

1.320 hores

 • en el centre educatiu.

1000-1100 hores

 • en el centre de treball (pràctiques remunerades).

Continguts del cicle

 

 • Planificació de la realització en cinema i vídeo.
 • Processos de realització en cinema i vídeo.
 • Planificació de la realització en televisió.
 • Processos de realització en televisió.
 • Planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals.
 • Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals.
 • Planificació de la regidoria d’espectacles i esdeveniments.
 • Processos de regidoria d’espectacles i esdeveniments.
 • Mitjans tècnics audiovisuals i escènics.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa empresarial.
 • Projecte de realització de projectes d’audiovisuals i espectacles.
 • Formació en centres de treball.
SORTIDES LABORALS

De què treballaràs?

En el sector de la producció i la realització de tot tipus de programes audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, televisió i nous mitjans de comunicació i en el de la producció i realització d’espectacles (arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments).

• Ajudant/a de direcció en cinema.
• Ajudant/a de realització de vídeo.
• Ajudant/a de realització de televisió.
• Responsable d’àrea d’audiovisuals (en empreses alienes a l’activitat).
• Muntador/a de cinema.
• Editor/a muntador/a de vídeo.
• Cap de regidoria.
• Regidor/a d’espectacles en viu.
• Regidor/a d’esdeveniments.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Formació Dual

Primer Curs

1r i 2n trimestre

L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió.

3r trimestre

A criteri de l’empresa l’estudiant pot iniciar l’estada amb FCT (màxim 100 hores), una BECA, o CONTRACTE LABORAL.

A partir de juny

Pot realitzar 40 hores setmanals a l’empresa.

Segon Curs

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l’estada a l’empresa com a becari o treballador amb contracte laboral.

FCT

INICI: 3r trimestre (1r curs),
DURADA: entre 383h i 416h.
RETRIBUCIÓ: 0€.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Beca Dual

INICI: 3r trimestre.
DURADA: 1000h aprox.
RETRIBUCIÓ: SMI, proporcional hores.
PRÀCTIQUES CURRICULARS.

Contracte en pràctiques

L’empresa podrà establir un contracte laboral amb l’alumne i escollir la modalitat contractual més adient (Contractes formatius, temporals … )

v

Els nostres cursos en Formació Dual

També et pot interessar…

GM – Gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

GM – Gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

GS – Energies renovables

GS – Energies renovables

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Gestió administrativa

GM – Gestió administrativa

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Manteniment electromecànic

GM – Manteniment electromecànic

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Administració i finances

GS – Administració i finances

GS – Condicionament físic

GS – Condicionament físic

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Mecatrònica industrial

GS – Mecatrònica industrial

GS – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids