GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

Cicle Formatiu Grau MITJÀ GM – Guia en el medi natural i temps de lleure Técnic de  guia en el medi natural i  temps de lleure GM – Aprendrem a organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat tipus...
GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Producció audiovisual i espectacles

Cicle Formatiu Grau Superior GS – Producció audiovisual i espectacles Tècnic/a superior amb el Cicle de producció audiovisual i espectacles GS – La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, organitzar, supervisar i gestionar els...
GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Cicle Formatiu Grau MITJÀ GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització Tècnic/a en instal·lacions frigorífiques i de climatització GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització capaciten per muntar i mantenir instal.lacions frigorífiques, de...