CONDICIONAMENT FÍSIC

activitats físiques i esportives

GRAU SUPERIOR

CONDICIONAMENT FÍSIC

activitats físiques i esportives

GRAU SUPERIOR

ESTUDIS

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

1.650

centre educatiu

}

350

pràctiques

1.650

centre educatiu

}

350

pràctiques

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

Temàtica acadèmica

Més informació
 • Valoració de la Condició Física i Intervenció en Accidents (165 hores)
 • Habilitats Socials (132 hores)
 • Fitnes en Sala d’Entrenament Polivalent (264 hores)
 • Activitats Bàsiques de Condicionament Físic amb Suport Musical (165 hores)
 • Activitats Especialitzades de Condicionament Físic amb Suport Musical (132 hores)
 • Condicionament Físic a l’Aigua (165 hores)
 • Tècniques d’Hidrocinèsia (132 hores)
 • Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional (165 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Projecte de Condicionament Físic (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Temàtica acadèmica

Més informació
 • Valoració de la Condició Física i Intervenció en Accidents (165 hores)
 • Habilitats Socials (132 hores)
 • Fitnes en Sala d’Entrenament Polivalent (264 hores)
 • Activitats Bàsiques de Condicionament Físic amb Suport Musical (165 hores)
 • Activitats Especialitzades de Condicionament Físic amb Suport Musical (132 hores)
 • Condicionament Físic a l’Aigua (165 hores)
 • Tècniques d’Hidrocinèsia (132 hores)
 • Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional (165 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Projecte de Condicionament Físic (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

SORTIDES LABORALS

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

Més informació
 • Entrenador o entrenadora de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques.
 • Entrenador o entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius.
 • Entrenador o entrenadora personal.
 • Instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal.
 • Promotor o promotora d’activitats de condicionament físic.
 • Animador o animadora d’activitats de condicionament físic.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia.
 • Monitor o monitora d’aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins.
 • Instructor o instructora d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

SORTIDES LABORALS

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

Més informació
 • Entrenador o entrenadora de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques.
 • Entrenador o entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius.
 • Entrenador o entrenadora personal.
 • Instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal.
 • Promotor o promotora d’activitats de condicionament físic.
 • Animador o animadora d’activitats de condicionament físic.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia.
 • Monitor o monitora d’aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins.
 • Instructor o instructora d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

PRIMER CURS

1r i 2n Trimestre

L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió.

3r Trimestre

A criteri de l’empresa l’estudiant pot iniciar l’estada amb:

– FCT (màx, 100h)

– BECA

– CONTRACTE LABORAL

A partir de juny

Pot realitzar 40 hores setmanals a l’empresa.

1r i 2n TRIMESTRE

L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió.

3r TRIMESTRE

A criteri de l’empresa l’estudiant pot iniciar l’estada amb:

– FCT (màx, 100h)

– BECA

– CONTRACTE LABORAL

A PARTIR DE JUNY

Pot realitzar 40 hores setmanals a l’empresa.

SEGON CURS

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l’estada a l’empresa com a becari o treballador amb contracte laboral.

FCT

– INICI: 3r Trimestre (1r Curs)

– DURADA: 350h

– RETRIBUCIÓ: 0€

– PRÀCTIQUES CURRICULARS

BECA DUAL

– INICI: 3r Trimestre

– DURADA: 1010h

– RETRIBUCIÓ: IPREM, Proporcional hores

– PRÀCTIQUES CURRICULARS

CONTRACTE EN FORMACIÓ

– INICI: 3r Trimestre

– DURADA: Mínim 1 any

– RETRIBUCIÓ: Segons conveni col·lectiu. Mínim SMI

– RELACIÓ LABORAL

CONTRACTE EN PRÀCTIQUES

– INICI: Un cop obtingut la titulació d’un Cicle Formatiu

– DURADA: Mínim 6 mesos. Màxim 2 anys

– RETRIBUCIÓ:  60% primer any, 75% segon any

– RELACIÓ LABORAL

FCT

– INICI: 3r Trimestre (1r Curs)

– DURADA: 350h

– RETRIBUCIÓ: 0€

– PRÀCTIQUES CURRICULARS

BECA DUAL

– INICI: 3r Trimestre

– DURADA: 1010h

– RETRIBUCIÓ: IPREM, Proporcional hores

– PRÀCTIQUES CURRICULARS

CONTRACTE EN FORMACIÓ

– INICI: 3r Trimestre

– DURADA: Mínim 1 any

– RETRIBUCIÓ: Segons conveni col·lectiu. Mínim SMI

– RELACIÓ LABORAL

CONTRACTE EN PRÀCTIQUES

– INICI: Un cop obtingut la titulació d’un Cicle Formatiu

– DURADA: Mínim 6 mesos. Màxim 2 anys

– RETRIBUCIÓ:  60% primer any, 75% segon any

– RELACIÓ LABORAL

POTSER T’INTERESSA…

GM – Gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

GM – Gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Vídeo, discjòquei i so

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM – Gestió administrativa

GM – Gestió administrativa

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GM – Guia en el medi natural i temps de lleure

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Producció audiovisual i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GS – Il·luminació, captació i tractament d’imatge

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions frigorífiques i de climatització

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Instal·lacions de producció de calor

GM – Manteniment electromecànic

GM – Manteniment electromecànic

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Sistemes electrotècnics i automatitzats

GS – Administració i finances

GS – Administració i finances

GS – Condicionament físic

GS – Condicionament físic

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Ensenyament i animació socioesportiva

GS – Mecatrònica industrial

GS – Mecatrònica industrial

GS – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

GS – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids